Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE)

Vragenlijst waarmee men eerst het type eetprobleem vaststelt en vervolgens met behulp van een beslisboom de juiste behandelingstrategie bepaalt.

Ook bekend als
Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ)

Toelichting
De DEBQ is de Engelstalige versie van de NVE.

Doel
Het vaststellen van specifieke typen eetproblemen, zodat de juiste behandelingsstrategie kan worden bepaald. Inzicht verkrijgen in de oorzaken van overeten en zo een bijdrage leveren aan de individuele diagnostiek.
Er zijn vier subdoelen; vaststellen in hoeverre men:

  • overgeeft aan eten bij stress
  • overgeeft aan eten bij externe prikkels
  • een lijner is
  • neigt tot disinhibitie

Doelgroep
Adolescenten en volwassenen met gewichts- en eetproblemen.

Comments are closed.