Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE)

Vragenlijst waarmee men eerst het type eetprobleem vaststelt en vervolgens met behulp van een beslisboom de juiste behandelingstrategie bepaalt.

Ook bekend als
Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ)

Toelichting
De DEBQ is de Engelstalige versie van de NVE.

Jaar uitgave/versie
Oorspronkelijke uitgave: 1986. Meest recente uitgave: 2005

Doel
Het vaststellen van specifieke typen eetproblemen, zodat de juiste behandelingsstrategie kan worden bepaald. Inzicht verkrijgen in de oorzaken van overeten en zo een bijdrage leveren aan de individuele diagnostiek.
Er zijn vier subdoelen; vaststellen in hoeverre men:

  • overgeeft aan eten bij stress
  • overgeeft aan eten bij externe prikkels
  • een lijner is
  • neigt tot disinhibitie

Doelgroep
Adolescenten en volwassenen met gewichts- en eetproblemen.

Kwaliteit
De Cotan heeft in 2008 de normen, de betrouwbaarheid en de begrips- en criterium validiteit als voldoende beoordeeld. Onderzoek naar de constructie, betrouwbaarheid en validiteit van de NVE beschreef Van Strien (1986) met name in haar proefschrift. De onderzoeksgroep bestond uit 1.170 personen. Ook recent onderzoek van Van Strien onder diabetespati├źnten (n=87) leverde bewijs op voor de betrouwbaarheid van de NVE. De resultaten worden ook in buitenlands onderzoek ondersteund. De normgegevens in de versie van 2005 zijn verzameld tussen 2000 en 2004.

Comments are closed.