Bedrijven: overgewicht en ziekteverzuim

Werknemers die overgewicht hebben zijn vaker ziek en hebben dus een hoger ziekteverzuim dan werknemers die een gezond gewicht hebben. Werknemers met overgewicht hebben maar liefst 1,8 maal ziektedagen meer dan de gemiddelde werknemer.

Veelal krijgt de werknemer van een bedrijfsarts te horen dat het overgewicht als een probleem gezien wordt, maar een plan van aanpak om gezond te blijven en af te vallen blijft vaak achterwege.

Veel werknemers blijken het te waarderen wanneer zij binnen het bedrijf de mogelijkheid krijgen om begeleid te worden bij het veranderen van hun leefstijl.

Wanneer een bedrijf 3 of meer werknemers heeft die begeleiding wensen kan beweeg je leven – bedrijven aangeboden worden. De consulten van de verschillende werknemers worden aansluitend gepland. Deelnemers volgen het programma volgens een vastgesteld consultschema.

beweeg je leven – bedrijven omvat een intake en 11 vervolgconsulten, in een periode van 6 maanden. Dit programma kost € 545,- inclusief btw, stappenteller en persoonlijke coachingsmap. Werknemers die aanvullend verzekerd zijn krijgen de kosten vaak deels vergoed via de zorgverzekeraar.

Stuur voor meer informatie over dit programma een mail naar info@gewichtsconsulentleiden.nl.

CZ

Voor bedrijven die een collectieve zorgverzekering hebben afgesloten bij zorgverzekeraar CZ is het aantal consulten en de looptijd aangepast om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Stuur voor meer informatie over beweeg je leven – bedrijven bij een collectieve CZ verzekering een mail naar info@gewichtsconsulentleiden.nl.

Foto Marjoleine Klapwijk - Gewichtsconsulent Leiden

Marjoleine Klapwijk

  • HBO Maatschappelijk werk
  • Post HBO Leefstijlcoach
  • Gewichtsconsulent
  • Wandelcoach
  • Kind en Voeding
  • Gezonde leefstijl voor 50+

Houtlaan 46
2334CL Leiden
06-17919766
info@gewichtsconsulentleiden.nl

Meer weten? Maak een afspraak!

contact

In 2010 ben ik gestart met mijn bedrijf Gewichtsconsulent Leiden. In mijn praktijk begeleid ik mannen, vrouwen en kinderen in hun streven naar het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl, en een gezond gewicht.
Lees meer over mij >

Gewichtsconsulent Leiden
Houtlaan 46
2334CL Leiden
Google maps >

© Gewichtsconsulent Leiden 2018

Comments are closed.